Dịch Vụ

Nền tảng tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, nơi giúp các doanh nghiệp tìm được những ứng viên xuất sắc nhanh nhất!
Chúng tôi tìm kiếm ứng viên phù hợp theo nhu cầu tuyển dụng của khách hàng, cho tất cả các vị trí trong ngành CNTT, HR, Marketing, Sales, Tài chính kế toán… và ở tất cả các cấp độ với cam kết về thời gian tuyển dụng nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất.

Doanh nghiệp

Tải lên bất kỳ vị trí công việc nào mà bạn đang muốn tuyển dụng. Thiết lập phí tuyển dụng phù hợp mà bạn sẵn sàng trả để có những nhân viên tốt nhất.

Chuyên gia tuyển dụng

Chọn những yêu cầu tuyển dụng thế mạnh và nộp hồ sơ ứng viên phù hợp. Chuyên gia tuyển dụng được trả tiền cho mọi vị trí tuyển dụng thành công.

Dành cho doanh nghiệp

Đăng tuyển miễn phí

Tải lên bất kỳ vị trí công việc nào mà bạn đang muốn tuyển dụng. Thiết lập phí tuyển dụng phù hợp mà bạn sẵn sàng trả để có những nhân viên tốt nhất.

Kiểm soát toàn bộ quy trình

Kiểm soát toàn bộ quá trình tuyển dụng của bạn: theo dõi các ứng cử viên, lên lịch phỏng vấn và trao đổi với các chuyên gia tuyển dụng của chúng tôi

Tương tác với chuyên gia tuyển dụng

Kết nối với các chuyên gia tuyển dụng của chúng tôi, những người hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng và giúp bạn có được các ứng viên tốt nhất.

Tuyển dụng ứng viên tốt nhất

Có được ứng viên tài năng nhanh hơn và chỉ trả phí nếu ứng cử viên tham gia tổ chức của bạn!

Dành cho chuyên gia tuyển dụng

Chọn yêu cầu tuyển dụng

Truy cập hơn 1000 yêu cầu tuyển dụng độc quyền. Chọn những yêu cầu tuyển dụng bạn thích và gia tăng thu nhập.

Nộp hồ sơ ứng viên

Tìm kiếm các công việc do nhà tuyển dụng đăng tuyển và nộp hồ sơ ứng viên phù hợp.

Theo dõi quá trình tuyển dụng

Hệ thống cho phép bạn theo dõi quá trình tuyển dụng: nhận xét, lịch phỏng vấn, kết quả.

Nhận phí tuyển dụng

Bạn sẽ nhận được phí tuyển dụng cho mọi vị trí thành công. Khoản phí này được hiển thị ngay trên hệ thống.

Download This App Now

Làm việc mọi lúc, mọi nơi

Bấm để tải app Getbee